Вземете ми здравето, живота, младостта, времето – вземете ми всичко!
Нищо не ми трябва, ако нея я няма!
А нея я няма…

"18% Сиво"

Захари Карабашлиев